card

DEDICATED BANK CARDS

Shunkhlai LLC is the first petroleum trading company to issue  MNT based pre-paid branded fuel purchase card in the industry. It is a co-branded prep-paid card issued jointly by “Shunkhlai LLC” and the Trade and Development Bank  to offer vehicle owners and business organizations with non-cash payment settlement service that enables to effectively manage their fuel expenses.

Discounts and rewards are given to the customers based on the purchase amount. Post-paid “Shunkhlai Fuel Card” allows customers to have an overdraft facility on a credit basis.

The “Shunkhlai Fuel Gift Card” is the most useful gift that can be used by the cardholder further to enjoy full benefits of discounts and rewards eligible for such card.

TYPES OF “FUEL CARDS"

Pre-paid fuel card
Дараа төлбөрт шатахууны карт

Дараа төлбөрт “Шунхлай шатахууны карт” нь дансандаа мөнгө байршуулалгүйгээр зээлийн эрх нээлгэх боломжтой дээд зэрэглэлийн төлбөрийн хэрэгсэл юм.

Шунхлай шатахууны картын давуу тал:

 • Зөвхөн шатахуун авах зориулалттай тул хэрэглээгээ хянах, төлөвлөх боломжтой.
 • Хэрэглэхэд хялбар, цэвэрхэн, соёлтой.
 • Хэрэгцээт шатахуунаа хөнгөлөлттэй үнээр авна.
 • НӨАТ болон санхүүгийн тайлан баримтуудыг шуурхай авна.
 • Бэлэн мөнгө хаяж үрэгдүүлэх болон бусад эрсдлээс бүрэн хамгаална.
 • Байгууллага болон хувь хүн ажлын онцлог нөхцөлдөө тохируулан картын хэрэглээг өдрөөр, долоо хоногоор, сараар хязгаар тогтоон зохицуулж болно.

Дараа төлбөрт карт:

 • ААН-ийн гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэх
 • “Шунхлай” ХХК-тай “Хамтран ажиллах гэрээ” байгуулах
Шунхлай шатахууны бэлгийн карт

“Шунхлай шатахууны бэлгийн карт” нь эрхэмлэн хүндэлж явдаг хүндээ өгөх хамгийн хэрэгцээт бэлэг болохоос гадна карт эзэмшигч нь картыг цаашид ашиглаж, хөнгөлөлттэй үнээр шатахуун авах боломжтой юм.

Шунхлай шатахууны картын давуу тал:

 • Зөвхөн шатахуун авах зориулалттай тул хэрэглээгээ хянах, төлөвлөх боломжтой.
 • Хэрэглэхэд хялбар, цэвэрхэн, соёлтой.
 • Хэрэгцээт шатахуунаа хөнгөлөлттэй үнээр авна.
 • НӨАТ болон санхүүгийн тайлан баримтуудыг шуурхай авна.
 • Бэлэн мөнгө хаяж үрэгдүүлэх болон бусад эрсдлээс бүрэн хамгаална.
 • Байгууллага болон хувь хүн ажлын онцлог нөхцөлдөө тохируулан картын хэрэглээг өдрөөр, долоо хоногоор, сараар хязгаар тогтоон зохицуулж болно.

Contact Seller